XIII. Mrákovská výstava – bude!

Tak takto jsme oslovili tradiční vystavovatele na Mrákovských výstavách v polovině června. Sice jsme 1. května – v daném termínu pro konečné rozhodnutí - výstavu zrušili a následně odvolali rezervaci stanu, ale pak jsme si vše, i díky měnící se epidemické situaci, rozmysleli a vymysleli něco nového. I on-line podoba je lepší, než nedělat nic. Také jsme nechtěli přerušit dvouleté cykly, v sudých letech, ve kterých i navazujeme na národní výstavu v Lysé. Inspirovala nás známá Meclovská Fanatička, která se vlastně jen díky fotografii z národní výstavy v Přerově dostala do světového hlasování o nejhezčí plemenici. Proč to neudělat podobně a tím zaktivizovat chovatele, aby zas hledali ve svých stájích pěkná zvířata a udržet je tak ve „výstavnické bdělosti“?

Podmínky jsme nastavili následovně: plemenice budou tradičně soutěžit ve třech kategoriích, dvou barevných variantách. Budou nafoceny ze dvou pohledů. Nebudou se stříhat, při úpravě se použije pouze kartáč, hřeben, šampon, voda, mohou se vystrouhat. Počítačové úpravy nejsou povolené. Do soutěže se zhotoví dvě fotografie zezadu a ze strany tak, aby bylo patrné přední a zadní upnutí vemene. Plemenice se budou fotit vyvedené nebo bez vyvedení – volně a to od 1. července do 15. srpna.

Když jsem pomáhal chovatelům vybrat zvířata, snažil jsem se v duchu minulých výstav hledat zvířata funkční, chodivá a pevná. Tak, jak mě to učil Bas Engelen a jeho šlechtitelé, kteří nám s výběrem pomáhali.

Dnes už víme, že focení krav nevyvedených není tak jednoduchá záležitost, chce to velkou trpělivost, citlivý fotoaparát a hlavně dostatečný prostor. Fotografie pořízené zblízka, v malých prostorách (přípravna, dezinfekční vana..), nezachytí plemenici objektivně, často jí snímkem zdeformujeme. Focení sice na lepší fotoaparát, bez výkonného blesku, v dostatečně neprosvíceném prostoru, nebo naopak v ostrém sluníčku vyžaduje už profesionální zkušenosti. Obtížné je zachytit skutečnost u bílých zvířat. Sami se na obrázcích přesvědčíte, že zachycení mléčnosti bílých zvířat (až na dvě výjimky) je skoro nemožné! Přesto si myslím, že jsme se úkolu napoprvé zhostili dobře a navíc jsem požádal porotce, aby byli k fotografiím, co se týče ostrosti, shovívaví. Zase na druhou stranu musím přiznat, že fotografie zakryje skutečnosti, které by v ringu posuzovatel těžko přehlédl a byly by pro selekci zvířat rozhodující. Především je to motorika pohybu a pravidelnost vemene a struků. Můžu si vybrat stranu, ze které je zvíře zajímavější.

Dalším zajímavým aspektem této výstavy jsou tedy porotci, kterým jsem úkol selekce nakonec sám nezáviděl. Posuzovat zvířata, aniž bych je osobně viděl…? Především proč tři. Zajímavostí soutěže by měla být pestrost, často mluvíme o tom, že i mezi posuzovateli není shoda. Já jsem navíc zvolil ještě větší pestrost v tom, že jsem vybral tři i profesně odlišné odborníky:

Snažil jsem se o to, aby o sobě porotci nevěděli, aby se nemohli ovlivnit. Soubory krav jim byly 15. srpna odeslány podle katalogových čísel, s mojí úpravou – vyretušovaným číslem na visačce, aby se nemohli podívat na data z ústřední evidence. V době, kdy si na stránkách ZOD můžete přečíst tento příspěvek, už znám vítězky skupin a doufám, že je udržím v tajnosti až do jejich vyhlášení.

K focení a přípravě zvířat chovatelé přistupovali rozdílně. Ti odpovědní na tom určitě vydělali. Zde musím výjimečně vyzdvihnout přípravu z vazné stáje z Otova, kdy zvířata byla vyvoděná, připravená - mimo vyholení tak, jako by šla na výstavu. I focení krav na návsi se neobešlo bez divácké podpory. Připadal jsem si, jako na malé přehlídce krav, kde k překvapení domorodců ze stáje vycházela zvířata, o kterých ani netušili, že se tam mohou tak pěkná ukrývat.

Oficiální výsledky budou odtajněny 2.září v Mrákově v úzkém kruhu chovatelů a firem, které nám pravidelně finančně pomáhaly s financováním Mrákovských výstav. Následně se objeví i na stránkách ZOD Mrákov. Já vím, že mnohého z Vás překvapí. Jak to bývalo na všech výstavách – budou nadšení, ale i zklamaní. Rozdílným názorům porotců nespílejte, odvedli odpovědnou práci, mnohdy hledali pouze drobné vady na dvou fotografiích, ve kterých jsme se my snažili zachytit pouze přednosti. Jejich úloha byla skutečně obtížná. Zkuste si přebrat sami jednotlivé skupiny a připravte se na Vaše hlasování o nejhezčí plemenici v každé barvě, která proběhne na sezení v ZOD – soutěž o nejlepšího tipaře.

Tato fotografická, on-line soutěž proběhla poprvé a doufám, že i naposledy. Bude-li nás někdo následovat, může se vyvarovat chyb, které jsme udělali a vybere si z ní to nejlepší. Tento způsob má nevýhodu především v tom, že objektivně nezhodnotíte zvířata, nevidíte jejich motoriku pohybu, způsob předvedení, nemůžete je mezi sebou porovnat. Ale má výhodu pro nás, co nepřipravujeme časově zvířata na určitá data výstavy. Můžeme je fotit v optimální době, s optimálně naplněným vemenem, bez stresů převozu, přeplněných vemen. 2. září budeme například vyhodnocovat plemenice, které budou již zaprahlé…

 

Přeji všem lepší časy v možnosti pořádání výstav a všem Vám přeji hodně zdraví.
Za Inseminu a ZOD Mrákov Ing. Šaloun Václav